Informacja dla Współpracowników B2B o przetwarzaniu ich danych

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 1. Informujemy, że Administratorem podanych danych jest Unima Energia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Opolu 45-368 przy ul. Ozimskiej 48;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania zawartej umowy,
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat, oraz w zależności od celu:
  1. w celu realizacji umowy lub zlecenia – do momentu realizacji i rozliczenia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
  2. w celu tworzenia statystyk zestawień, analiz na potrzeby własne;
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi wynikające z umowy. Możemy przekazywać dane wyłącznie:
  1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytorskie, księgowe, podatkowe, prawne, windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji (w zakresie danych adresowych).
 5. Masz prawo:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. ich sprostowania,
  3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

gdpr-image
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej