Magazyn energii z instalacją fotowoltaiczną zapewni Ci bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania. Niezależność i wygoda jest na wyciągnięcie Twojej ręki!

Dlaczego ECB Polska to dobry wybór?

 • Dzięki naszemu partnerstwu z PGE, największą grupą energetyczną w Polsce, gwarantujemy wieloletnią ochronę i bezpieczeństwo Twojej instalacji.
 • Dostarczamy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb, korzystając z najnowszych technologii.
 • Profesjonalne doradztwo i obsługę przez wykwalifikowanych przedstawicieli
Zamów rozmowę

Zamów magazyn energii z instalację fotowoltaiczną od PGE w ECB Polska!

 • Darmowa konsultacja

  Skorzystaj z formularza kontaktowego i zamów rozmowę z naszym Ekspertem. Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 48h i omówimy dalsze kroki!

 • Bezpłatny audyt i wycena

  Ustalimy dogodny dla Ciebie termin wizyty. Nasz Ekspert przyjedzie do Twojej firmy lub domu i przeprowadzi bezpłatny audyt oraz przedstawi wycenę instalacji.

 • Pozyskanie dofinansowania

  Przedstawimy Ci możliwe źródła dofinasowania Twojej instalacji fotowoltaicznej oraz ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać po realizacji inwestycji.

 • Finansowanie kredyt/leasing

  Pomożemy w uzyskaniu taniego finansowanie w postaci kredytu lub leasingu, dzięki któremu możesz zacząć oszczędzać już teraz.

 • Umowa i pozostałe formalności

  Umowę podpiszemy w Twoim domu, firmie lub online. Wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej załatwimy za Ciebie!

 • Profesjonalny montaż

  UUzgodnimy z Tobą dogodny termin montażu fotowoltaiki. Standardową instalację fotowoltaiczną zamontujemy w ciągu 1 dnia.

 • Uruchomienie Twojej instalacji

  Gwarantujemy profesjonalny serwis oraz doradztwo w zakresie funkcjonowania Twojej instalacji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały okres gwarancyjny.

Co zyskujesz wybierając magazyn energii z instalacją fotowoltaiczną od od PGE

Instalacja wykonana przez największą grupą energetyczną w kraju.

Rozwijamy odnawialne źródła energii i prowadzimy w zielonej zmianie polskiej energetyki!

PGE oferuje wieloletnią gwarancję, wsparcie po montażu oraz serwis pogwarancyjny.

Sprawdzone komponenty w najlepszych cenach, dostarczane przez PGE.

Zostaw kontakt - zadzwonimy do Ciebie!

Wypełnij krótki formularz, a nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h i przedstawi optymalne rozwiązanie dla Twojego domu.

Imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Telefon
Numer telefonu
Numer telefonu
Kod pocztowy
Podaj kod pocztowy
Podaj kod pocztowy
E-mail
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail
Zapoznaj się
dodatkowe informacja o ochronie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez ECB Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia bazy podmiotów potencjalnie zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, zawarciem nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub instalacją fotowoltaiki, bądź pompy ciepła, w tym przekazywania informacji marketingowych w przedstawionym zakresie.Jeżeli nie wyraża Pan/Pani chęci na otrzymywanie ofert i informacji marketingowych od ECB Polska Sp. z o.o. na wskanazy numer telefonu lub adres e-mail prosimy o ich nie uzupełnianieECB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ul. Ozimska 48, 45-368 Opole) pozyskując Pani/Pana dane osobowe stała się ich administratorem. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie bazy podmiotów potencjalnie zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, zawarciem nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub instalacją fotowoltaiki, bądź pompy ciepła, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora - ECB Polska Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO). Jest Pani/Pan uprawniona(y) do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z ECB Polska Sp. z o.o. poprzez e-mail: bok@ecbpolska.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej: Klauzule informacyjne


To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Policz ile zyskasz

Zdobądź kontrolę nad swoimi wydatkami za energię elektryczne i stań się częścią nowego ruchu z ECB Polska i magazynem energii z instalacją fotowoltaiczną od PGE - wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do czystej i niedrogiej energii.

Sprawdź, jak opłacalna jest instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. Niech liczby mówią same za siebie – policz z pomocą kalkulatora, ile zaoszczędzisz, samodzielnie produkując energię elektryczną!

Miesięczny rachunek za prąd

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
0
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
1 zł
1 500 zł
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Zalecana moc instalacji

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
0.00 kWp
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Możliwość produkcji rocznej

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
0 kWh
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Oszczędność po 25 latach

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
0
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Mój Prąd 5.0

W ramach nowej odsłony programu Mój Prąd 5.0 możesz uzyskać nawet 58 tys. zł bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę dla gospodarstwa domowego. Sprawdź kto i na jakich warunkach może ubiegać się o takie wsparcie.

Fotowoltaika niesie szereg korzyści. Od finansowych, poprzez środowiskowe, do tych związanych z bezpieczeństwem oraz stabilnością energetyczną domu. Korzystając z naszej oferty, wybierasz sprawdzonego i bezpiecznego partner, fachową obsługę na każdym jej etapie i instalacje od PGE.

 • dla instalacji fotowoltaicznej do 6 000 zł*,
 • dla instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym urządzeniem (magazyn energii, pompa ciepła, itd. ) do 7 000 zł*,
 • dla magazynów energii do 16 000 zł*,
 • dla pomp ciepła w przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną do 28 500 zł*.

*Dofinansowanie nieprzekraczające 50% kosztów kwalifikowanych.

Często zadawane pytania:

Czy w przypadku zmiany mocy umownej lub mocy przyłączeniowej po 1 kwietnia 2022 r. przez prosumenta rozliczanego w modelu opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

W takiej sytuacji sposób rozliczania prosumenta nie zmienia się. Fakt modernizacji mikroinstalacji nie wpływa na obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Należy jednak mieć na uwadze, że moc instalacji odnawialnego źródła energii po modernizacji, nie może być wyższa niż 50 kW. Możliwa jest natomiast zmiana przelicznika rozliczeniowego u prosumentów w związku ze zwiększeniem łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej w mikroinstalacji.

Czy w przypadku zmiany grupy taryfowej (np. z Cx na Gx) przez prosumenta rozliczanegow systemie opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

Nie. Zmiana grupy taryfowej przez prosumenta dotychczas rozliczanego w oparciu o system opustów nie powoduje konieczności zmiany sposobu rozliczenia.

Czy przepisanie licznika na nowego Odbiorcę po 1 kwietnia 2022 r. spowoduje zmianę rozliczenia?

Nie. Zmiana odbiorcy źródła wytwórczego, dotychczas rozliczanego w systemie opustów, nie spowoduje  zmiany sposobu rozliczeń. Nowy odbiorca będzie mógł być nadal rozliczany w systemie opustów.

Sprzedawca energii prowadzi konto rozliczeniowe dla prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, czyli tzw. konto prosumenta. Zapisuje na nim ilości i wartości energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o OZE, oraz wynikającą z nich kwotę należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, czyli tzw. depozyt prosumencki.

Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta wynikających z zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta.

Wartość depozytu prosumenckiego dot. danego miesiąca kalendarzowego jest ustalanai przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt ten może być rozliczany na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty na tym koncie. Po upływie wskazanych 12 miesięcy, na podstawie przepisów ustawy o OZE, niewykorzystane lub niezwrócone środki są umarzane.

Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznaczane są środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki.

Sprzedawca dolicza do konta prosumenta wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, który korzystał z rozliczenia na zasadach systemu opustów w okresie od 1.04.2022 do 30.06.2022, a zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do OSD było wykonane od 1.04.2022. Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej, wyznacza się na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej ustalanej zgodnie z przepisami prawa.

Cena energii zostanie określona zgodnie z ustawą o OZE i będzie mieć charakter ceny urzędowej.

Nie. Klienci dotychczas rozliczani w systemie opustów nie muszą składać żadnych oświadczeń, by nadal korzystać z tego systemu rozliczeń.

Tak. Prosument dotychczas rozliczany w systemie opustów może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia na system net-billing. W tym celu powinien nie później niż 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy energii elektrycznej o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń wartościowych (system net-billing).

Zasady prowadzenia rozliczeń wartościowych stosuje się od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r., przez okres 15 lat, skrócony o okres korzystania przez tego prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych w systemie opustów.

Sposób naliczania energii zmieni się po stronie systemu pomiarowego OSD. Aktualnie zainstalowane liczniki już dziś umożliwiają prowadzenie rozliczeń z wykorzystaniem metody wektorowej. Według nowych zasad, należności za usługi dystrybucyjne zależne od ilości energii pobranej będą naliczane od ilości energii po sumarycznym bilansowaniu.

System fotowoltaiczny składa się z paneli słonecznych, które przetwarzają promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Kluczowym elementem systemu jest inwerter, który konwertuje prąd stały na prąd zmienny, wymagany przez urządzenia elektryczne. W zależności od skomplikowania systemu, wygenerowana energia elektryczna może być wykorzystywana natychmiast, przechowywana do późniejszego użytku lub odsprzedana do sieci.

Tak, pomagamy przy wszystkich formalnościach związanych z finansowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci jest dla właścicieli bezpłatne. Opłaty przyłączeniowe, koszty montażu licznika dwukierunkowego leżą po stronie operatora.

Koszty poniesione na instalację fotowoltaiki zwracają się średnio w ciągu 5-6 lat. Dotacje z programu „Mój Prąd” i odliczenie ulgi podatkowej dodatkowo skraca ten czas.

W przypadku, gdy instalacja wytworzy więcej energii elektrycznej niż potrzebujemy, można ją magazynować w akumulatorach lub przesyłać do sieci elektroenergetycznej.

Do rozliczania nadwyżek produkcji energii elektrycznej po 1.04.2022r. został wprowadzony system Net-Billing.

Rozliczenie fotowoltaiki w systemie net-billingowym polega na sprzedaży energii do sieci, którą można później odkupić, a rozliczyć w okresie 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii. Nowy system polega na rozliczeniach finansowych. W depozycie, który zastępuje wirtualny magazyn energii, jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej.

Wielkość instalacji jest dobrana indywidualnie do potrzeb użytkownika, a specjalna aplikacja umożliwia monitorowanie produkcji.

Najnowsze technologie i dobrej jakości materiały a także staranny i profesjonalny montaż pozwala na użytkowanie instalacji nawet kilkadziesiąt lat.

Nie musisz specjalnie przygotowywać swojego dachu. Nasze ekipy wykonują wszystkie prace bez zbędnej ingerencji w pokrycie dachowe, a cały dach będzie całkowicie bezpieczny w czasie montażu.

Czy Klient, który złoży do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 31 marca 2022 r. będzie mógł być rozliczany w systemie opustów, jeżeli wniosek ten wymagać będzie poprawy (po 31 marca 2022 r.)?

W takim przypadku Klient będzie rozliczany w oparciu o model opustów, jeżeli uzupełni lub poprawi złożony wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w wyznaczonym terminie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii), w przypadku, gdy zgłoszenie Prosumenta energii odnawialnej złożone do właściwego OSD w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub niepoprawne, to operator wzywa Prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli Prosument nie dotrzyma wyznaczonego terminu, wówczas nie będzie mógł skorzystać z rozliczeń w oparciu o model opustów.

Jakie warunki musi spełnić Klient, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z jednostką samorządu terytorialnego korzystającą z regionalnych programów operacyjnych, aby móc korzystać z rozliczenia w systemie opustów?

Klient powinien, w szczególności:

  1. do 31 marca 2022 r. podpisać z jednostką samorządu terytorialnego umowę w ramach dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego, z którego korzysta dana jednostka,
  2. do 31 grudnia 2023 r. przekazać sprzedawcy energii elektrycznej pisemne oświadczenie o zawarciu ww. umowy z jednostką samorządu terytorialnego o treści wskazanej w ustawie o OZE,
  3. do 31 grudnia 2023 roku zgłosić do OSD przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Nie musisz specjalnie przygotowywać swojego dachu. Nasze ekipy wykonują wszystkie prace bez zbędnej ingerencji w pokrycie dachowe, a cały dach będzie całkowicie bezpieczny w czasie montażu.